G.R.L. Press Release

From syn2cat - HackerSpace.lu
Jump to: navigation, search

Contents

[edit] Plain Text

[edit] EN

Hackers and Artists unite! - MNHA goes Graffiti

On February 5th 2009, it will be difficult to overlook the syn2cat activity in Luxembourg City's Fishmarket. Under the emblem of the recently created GraffitiResearchLab (GRL) Luxembourg, the national museum of history in Luxembourg will find itself redecorated using digital graffities. Those pieces of art, compiled using a lightbeam and modern technology, will be lively created by pedestrians and featured artists showing off their talents. If you ever wanted to deface an official building in the name of art, you should not miss this event at no cost. Starting at 19h00, Graffiti Research Lab will be happy to show you their art and technology skills live in form of the MNHA.

[edit] Detail

syn2ccat Hackerspace is a local initiative providing local hackers, technology enthusiasts and artists a local infrastructure called a "Hackerspace", where they can collaborate on their current and develop new projects. (http://www.hackerspace.lu) | (http://www.hackerspace.lu/wiki/Press)

The Graffiti Research Lab is a local fusion of hackers and artists alike. It opens artists via OpenSource software new ways and possibilities to create in collaborative ways. GRLs exist in New York, Tokyo, Vienna, Amsterdam, Colorado (USA), Mexico and several other cities worldwide. (http://www.graffitresearchlab.lu) | (http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76)


[edit] DE

Die nächste Ebene der modernen Kunst im MNHA

Am 5. Februar 2009 werden die Mitglieder des Luxemburger syn2cat Hackerspace für Passanten auf dem Fischmarkt wohl unübersehbar sein. Unter dem Wappen des erst kürzlich gegründeten luxemburgischen Ablegers des Graffiti Research Lab (G.R.L.) soll an jenem Donnerstag ab 19 Uhr das Nationalmuseum für Kunst und Geschichte (MNHA) mit digitalem Graffiti „besprüht“ werden. Die Wandmalereien bestehen zu 100% aus Licht und sind somit innerhalb von Sekundenbruchteilen abwaschbar. Doch erstmal soll das Graffiti an die Wand, und dieses Vergnügen sollen sich möglichst Viele teilen. Einige Künstler der luxemburger Graffiti-Szene werden zunächst in die ungewöhnliche Form des „Taggens“ einführen, anschließend steht jedem die riesige Außenwand des Museums für eigene Kunstwerke zur Verfügung. Wer darüber hinaus noch einige andere Wände verzieren möchte, für den- oder diejenige wird es außerdem kleine funkelnde Überraschungen geben.

[edit] Details

syn2cat Hackerspace ist eine Initiative die sich dafür einsetzt, Hackern, Technologie-Enthusiasten, Künstlern und allen anderen Interessierten einen Raum, das „Hackerspace“ und eine Infrastruktur für gemeinsame Projekte zur Verfügung zu stellen. (http://www.hackerspace.lu) | (http://www.hackerspace.lu/wiki/Press)

Das Graffiti Research Lab ist ein freier Zusammenschluss von Hackern und Künstlern. Den Künstlern sollen mit Open-Source Software neue Mittel zur Verfügung gestellt und neue, kollaborative Möglichkeiten eröffnet werden. Und das Weltweit. G.R.Labs existieren in New York, Tokyo, Wien, Amsterdam, Colorado, Mexiko und vielen weiteren Städten. (http://www.graffitresearchlab.lu) | (http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76)


[edit] FR

Du graffiti au MNHA!

Ce Jeudi, 5 février 2009, le Musée National d'Histoire et d'Art (MNHA) au centre ville, sera entièrement re-décoré avec du graffiti...DIGITAL! L'association locale Graffiti Research Lab (GRL) (un projet récemment créé par syn2cat) prendra d'assaut les façades externes du building du MNHA en utilisant de la lumière et de la technologie moderne. Les graffitis digitaux seront entièrement composés de lumière et pourront donc s'enlever et être recréés facilement. En collaboration avec des artistes graffiti locaux, les passants pourront, eux aussi, s'improviser artistes en laissant champ libre à leur créativité! Donc, un événement à ne pas manquer, ce jeudi, 5 février à partir de 19h00 à la place dite  "marché aux possions" au centre ville.

[edit] Détail

syn2cat Hackerspace est une association locale, fournissant à des hackers, fanas de technologies et artistes une infrastructure commune appellée "Hackerspace". Ces infrastructures pourront être utilisées à des fins créatives où toute la commune pourra (re)travailler leurs projets. (http://www.hackerspace.lu) | (http://www.hackerspace.lu/wiki/Press)

Le Graffiti Research Lab est un lieu de fusion locale de hackers et d'artistes. GRL ouvre ,par le biais de logiciels libres, de nouveaux horizons pour les artistes qui pourront laisser libre cours à leur créativité. On retrouve des GRLs à New York, Tokyo, Vienne, Amsterdam, Colorado (États Unis), Mexique et d'autres villes du monde entier. (http://www.graffitresearchlab.lu) | (http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76)


[edit] LU

Graffiti um MNHA! Lëtzebuerger Hacker présentéieren eng Symbiose vu Konscht and Technik.

De 5. Februar 2009 sollten d'Memberen vum Lëtzebuerger syn2cat Hackerspace um Fëschmaart nët méi z'iwwersi sinn. Ennert dem Wopen vum rezent gegrënntenen Graffiti Research Lab (G.R.L.) wärten si deen Donneschdëg vu 7Auer Owes, d'Facade vum MNHA mat riesegem Graffiti dékoréieren. Mee kee Grond zur Panik! Dëse Graffiti ass direkt rëm fort, en ass digital a besteet zu 100 Prozent aus Luut. Mee als éischt soll de Graffiti mol un d'Mauer, a jiddereen ass agelueden dobäi matzehëllefen! Jiddereen dee kucke kënnt dierf selwer zur digitaler „Spréidous“ gräifen, doniewt weisen och Kënschtler aus der lëtzebuerger Graffiti-Szeen waat si drop hunn. Wien dann nach nët genuch huet, fir dee wärt et och eng kleng Iwwerraschnug ginn, mat där och nach aaner Plaatzekënnen dékoréiert kënne ginn.

[edit] Detailer

De syn2cat Hackerspace ass eng Initiative mam Ziel, Hacker, Technik-Frënn, Kënschtler a sonstëgen Interesséierten eng gemeinsam Reimlechkeet an Infrastruktur zur Verfügung ze stellen. An dësem „Hackerspace“ sollen zesummen nei, innovativ an ongewéinlech Projeten réaliséiert ginn. (http://www.hackerspace.lu) | (http://www.hackerspace.lu/wiki/Press)

De Graffiti Research Lab ass e fräien Zesummeschloss vun Hacker a Kënschtler aus der Street-Art Szeen. De Kënschtler solle mat OpenSource Software nei Méiglechkeeten an d'Hand gi ginn, déi bis dato onbekannte, kollaborativ Wierker erlaaben. An daat Welt-wäit! G.R.Labs ginn et zu New York, Wien, Tokyo, Amsterdam, Colorado, Mexiko a villen aanere Stied. (http://www.graffitresearchlab.lu) | (http://graffitiresearchlab.com/?page_id=76)

[edit] PDF

Please note that this press-release is only available in pdf format on request, as it contains sensible information.

Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
syn2cat
Hackerspace
Activities
Initiatives
Community
Tools
Tools